Όροι Χρήσης

Η Εταιρεία «DigiBrain» δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο σας. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνον πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς νόμιμα (σύμφωνα με το Ν. 2742/1997 και το Ν. 3471/2006).

Ι. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρεία «Digibrain» έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Όλες οι online συναλλαγές πραγματοποιούνται στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας.

ΙΙ. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως ισχύει σήμερα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρεία και τον εκάστοτε Προμηθευτή, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

ΙΙΙ. Η Εταιρεία «Digibrain» δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε όσα στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς επίσης και τη διόρθωσή τους, σε περίπτωση που τεκμηριώνεται η ύπαρξη λάθους.

ΙV. Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας «Digibrain» (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας.
V. Σε όποιο σημείο της ιστοσελίδας εισάγονται προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες), αυτά είναι κρυπτογραφημένα με 2048 bit.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρεία «Digibrain», υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα τα οποία θα περιέρχονται στην εταιρεία από την επίσκεψη του χρήστη/μέλους στο εκάστοτε site με σκοπό την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των υπηρεσιών, που παρέχει το site στους χρήστες/συνδρομητές του και την ενημέρωση του χρήστη/συνδρομητή, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη/συνδρομητή σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από το site και μέσω του site. Την ενημέρωση του χρήστη/συνδρομητή σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. πχ. αποστολή marketing newsletters, νέων προσφορών, αγγελιών κ.λπ.), την εύρυθμη λειτουργία του site, και κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

COOKIES

Η Εταιρεία «Digibrain» μέσω της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή, και την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα. Επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Εταιρεία «Digibrain»χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

• Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

• Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

• Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google.

Η Εταιρεία «Digibrain» συμμετέχει στην πώληση του προϊόντος/υπηρεσίας από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή, αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος διαμεσολαβητής.

Η Εταιρεία «Digibrain» δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσα από την ιστοσελίδα, αναφορικά με την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, τον χρόνο και τρόπο παράδοσης στους Αγοραστές, κτλ.

Σχετικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007).

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του προϊόντος ή υπηρεσίας γίνεται είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστική κάρτας, είτε με χρήση Paypal, Revolut ή συναφούς τρόπου, είτε με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Οι συναλλαγές των χρηστών στην ιστοσελίδα πραγματοποιούνται στο εγγυημένα ασφαλές περιβάλλον της εκάστοτε τράπεζας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο χρήστης εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για ένα ή και περισσότερα προϊόντα με την παροχή των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του και με το πάτημα του κουμπιού «Αγορά».

Η Εταιρεία «Digibrain» προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων του χρήστη με τη μη αποθήκευση των στοιχείων των πιστωτικών ή χρεωστικών του καρτών για μελλοντική χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τον αριθμό της κάρτας του κάθε φορά που θα αγοράζει ένα προϊόν.

Η Εταιρεία «Digibrain» δε φέρει καμία ευθύνη εάν ο χρήστης δεν πραγματοποιεί νόμιμη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Η παροχή του αριθμού της κάρτας υποδηλώνει τη συγκατάθεση του χρήστη για χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Η αγορά του χρήστη ακυρώνεται εάν η συναλλαγή με την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα δεν γίνει αποδεκτή για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της κάρτας (λόγω υπέρβασης ορίου, υποψία απάτης κ.α.).

Η Εταιρεία «Digibrain» διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο τη συμμετοχή πελάτη σε οποιοδήποτε αγορά, χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης του πελάτη και για οποιονδήποτε λόγο.
Οι συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται μέσα από την ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία.

Η Εταιρεία «Digibrain» δεν ευθύνεται για τη μη ολοκλήρωση συναλλαγών, χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για οποιονδήποτε λόγο όπως σε περίπτωση προβλήματος του λογισμικού, βλάβης της κύριας μνήμης ή διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα ή σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Τα ανωτέρω αποτελούν ενδεικτικές περιπτώσεις και μπορούν να υπάρξουν και άλλες.

Αναλυτικότερα, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

1. Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/συνδρομητής θα θεωρείται από την εταιρία ότι δεν συμμετέχει στην στην αγορά.

2. Μη ενημέρωση της Εταιρίας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/συνδρομητής δεν αγόρασε το προϊόν. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρίας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για οτιδήποτε διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

Η Εταιρεία «Digibrain» υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους του εφαρμοστέους νόμου και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της, υπόκειται δε στους ακόλουθους περιορισμούς και προϋποθέσεις:
Ο χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και
Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα και στοιχεία αυτής με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η Εταιρεία «Digibrain» έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμεί, χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να προχωρά σε αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης, οι οποίες θα τίθενται σε άμεση ισχύ, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών ενώ σε κάθε περίπτωση, χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ρητή εν τοις πράγμασι αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας όπως ισχύουν κάθε φορά. Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δε βαρύνει την Εταιρεία «Digibrain» η κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή σφετερισμού μέρους του περιεχομένου αυτής ή την παραπλάνηση του κοινού από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα, που προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της Εταιρείας και των χρηστών ηθών, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, οι ρυθμίσεις αυτής και όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας (τίτλος, σήματα, λογότυπα, κείμενα, γραφικά, εικόνες, διακριτικά σήματα, φωτογραφίες και λογισμικό), αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας «Digibrain» και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, μεταφορά, downloading, παραποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει σε χρήστη την περιήγηση στην ιστοσελίδα και την αξιοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας μέσω αυτής εάν έχει ενδείξεις ότι ο συγκεκριμένος χρήστης προσβάλει ή πρόκειται να προσβάλει με τις πράξεις του τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα και όρους χρήσης της σελίδας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, ομάδες ειδήσεων, φόρουμ, συναφείς ιστοσελίδες ή/και άλλες δυνατότητες επικοινωνίας γενικότερα. Οι Χρήστες υποχρεούνται κατά συνέπεια να χρησιμοποιούν τις εν λόγω υπηρεσίες επικοινωνίας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το δημόσιο αίσθημα και τα χρηστά ήθη, χωρίς να παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων που προστατεύονται από το νόμο. Ειδικότερα, κάθε Χρήστης έχει την υποχρέωση να μην δημοσιεύει:

• πορνογραφικό, άσεμνο, ερωτικό υλικό, υλικό που ενθαρρύνει την παιδοφιλία

• υλικό επιζήμιο και αντίθετο στην εθνική και/ ή κοινοτική και/ ή διεθνή νομοθεσία για τον ελεύθερο ανταγωνισμό

• υλικό επιζήμιο και αντίθετο στην εθνική και/ ή κοινοτική και/ ή διεθνή νομοθεσία για την εμπορική επικοινωνία

• υλικό προσβλητικό ή με σκοπούς αντίθετους στα χρηστά ήθη

• υλικό με σκοπούς αντίθετους στη δημόσια τάξη

• υλικό επιζήμιο για τα δικαιώματα τρίτων, με ιδιαίτερη αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

• υλικό που κατέχεται ή έχει αποκτηθεί παράνομα (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, πειρατικό λογισμικό ή/και αντίγραφα χωρίς άδεια)

• πληροφορίες ή βάσεις δεδομένων σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παραβίαση αυτών των κανόνων θα παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την πρόσβαση στη ιστοσελίδα για το Χρήστη που ενέχεται με τις εν λόγω παραβιάσεις.

Διαφημίσεις και Χορηγοί

Ο Χρήστης οφείλει να είναι ενήμερος ότι στην ιστοσελίδα μπορούν να καταχωρούνται διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η Εταιρεία ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οποιοσδήποτε από τους Χρήστες, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

Σε περίπτωση που δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση ότι δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες προσώπων που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν.

Σε περίπτωση που για οιοδήποτε λόγο δεν αποδεχθεί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις.

Σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί ή δεν κατέστη δυνατό να ευρεθεί προκειμένου να παραλάβει το προϊόν, στην ορισμένη από την Εταιρεία προθεσμία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Εταιρεία «Digibrain» αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/συνδρομητών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρεία «Digibrain» έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/συνδρομητές παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών/συνδρομητών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.

Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεση των χρηστών στην ιστοσελίδα είναι ασφαλής, διότι χρησιμοποιείται τεχνολογία ψηφιακής πιστοποίησης της THAWTE, 128-256 bit.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (firewall)
Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας «Digibrain» (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες/συνδρομητές απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας «Digibrain».

Κρυπτογράφηση
Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) αυτά είναι κρυπτογραφημένα με 128 bit.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/συνδρομητή είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία «Digibrain» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Η Εταιρεία«Digibrain» δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών/συνδρομητών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Ο χρήστης/συνδρομητής μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους.